Under middagen

Uppdaterad: 17 december, 2018
Att tänka på under sittningen

Bordsvänster (traditionella Bordskavaljeren) hjälper sin Bordshöger (traditionella Bordsdam) av och på sin stol genom att dra ut stolen, alternativt skjuta in den då denne reser eller sätter sig ned.

Bordsskålen sker i vanlig ordning utan att glasen nuddar varandra, först med sin respektive Bordshöger eller Bordsvänster. Där skålar man med sin ytterhand. Alltså sin vänsterhand som Bordsvänster, och sin högerhand som bordshöger. Om sen Bordsvänster sätter ned vin- eller snapsglaset före Bordshöger anses detta oartigt.

Spontanskålar skall undvikas för att stämningen ska vara fortsatt sagolik under hela kvällen. Man håller alltså spontansånger eller skålar ifrån lokalen. Ignoreras detta kan man komma att bli avvisad.

Servetten placeras i knäet och inga händer eller armar placeras på bordet då detta anses ofint

Besticken tages enligt regel att man börjar utifrån och går inåt. Glasen tages från höger till vänster.

Om väska medtages skall denna inte befinna sig på bordet under middagen, utan i knäet eller hängandes på stolen.

Det anses oartigt att lämna bordet under balen, men om detta inte kan undvikas så bör det ske så diskret att övriga gäster inte störs. Man skall vänta tills eventuella tal eller dylikt är över innan man går in i salen igen, för att detta ska ske lika diskret som utgången.

Rökpaus sker efter sittningens slut