Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Uppdaterad: 21 november, 2014

Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, är studentkåren för dig som studerar på den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Som studentkår bedriver UTN verksamhet inom många spännande områden som rör din studietid. En av kårens viktigaste verksamheter är studiebevakningen, som innebär att kåren hjälper studenterna på TekNat-fakulteten med studierelaterade frågor. Det kan exempelvis vara att komma tillrätta med krångliga kursadministratörer, dåliga arbetsmiljöer, information om utbytesstudier och att få en bättre arbetslivsanknytning på sitt program. UTN:s fyra studiebevakare arbetar på heltid med att vi ska få en bra och rättvis utbildning som vi trivs med under studietiden och som kan ta oss till det vi senare vill arbeta med. Utöver studiebevakningen arrangerar kåren också en massa roliga evenemang, exempelvis den Naturvetarbalen! Om du väljer att bli medlem stödjer du kårens och sektionernas arbete vilket i förlängningen gör att du hjälper dig själv och dina medstudenter så att din studietid och utbildning blir den bästa i Sverige! Att bli medlem är helt gratis och du blir det enkelt på utn.se/blimedlem.


För mer information gå in på www.utn.se eller kom till kårhuset Uthgård!