Kontakta oss

Uppdaterad: 17 december, 2018
För frågor rörande balen, vänligen kontakta Balkås presidium:

Presidium
presidium [at] balen.utn.se

Linnea Eriksson - Projektledare
balgeneral [at] balen.utn.se

William Eulau - Vice projektledare tillika ekonomiskt ansvarig
balriksdal [at] balen.utn.se

Malin Sjöberg - Eventansvarig
balgala [at] balen.utn.se

Erik Victorin - Sittnings- och underhållningsansvarig
balsoare [at] balen.utn.se

Fredrik Gjötlén - Företagskontakt
balograf [at] balen.utn.se

Amanda Wallskog - Företagskontakt
balogram [at] balen.utn.se

Carl Johansson - Balogistik
balogistik [at] balen.utn.se

Stella Jarlöv - Tryck- och hemsideansvarig
balpress [at] balen.utn.se